Çocuklar Eğitimsiz Kalmasın !


İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünmesi, konuşması ve eğitilebilen bir canlı olmasıdır.

Anayasamızın 42. maddesinde, “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.”ifadesi yer almaktadır.

Kız çocuklarının da gereksinimlerini karşılayacak ve kendilerine yaşam becerisi kazandıracak eğitim görmeye hakkı vardır. Oysa tüm Dünya’da okula gitmeyen 6 -11 yaşlarındaki 130 milyon çocuğun 73 milyonunu kız çocukları oluşturmaktadır.

Eğitim hakkı para ile satın alınamayan kişinin tam anlamıyla toplumda bir birey olmasını sağlayan, onun topluma yararlı bir birey olmasını sağlayacak haklardandır.

Eğitimsizlik Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar Nelerdir

İnsanlar üretken biçimde çalışamazlar.
Sağlıklarına özen gösteremezler.
Kendilerini ve ailelerini gereği gibi koruyamazlar.
Kültürel açıdan zengin bir yaşam sürdüremezler.

1 milyar insan 21. Yüzyıla okuma yazma bilmeden giriyor ve bunların 130 milyonu okul çağındaki çocuklardır. Geleceğin anne, babaları eğitimsiz kalmasın. Gelecek nesillerimiz sağlam temeller üzerine inşaa edilebilsin. Eğitimi engellenmiş bireyler hayatları boyunca başkalarına bağımlı olarak yaşamaktan başka bir şansları yoktur.

Acvit Kozmetik olarak “Bir ulusu yıkmak için atom bombasına veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur, eğitimin kalitesini düşürmeniz yeterlidir.” görüşünü savunmaktayız. Kadın ve erkek eşitliğinden bahsediyoruz fakat bir kadın ile bir erkeğin yapabileceği, çalışabileceği iş olanakları farklıdır. Özellikle kız çocuklarının eğitim hakları ellerinden alınmamalı, din, dil, ırk gözetmeksizin zor durumda olduğu için eğitimini tamamlayamamış ya da hiç başlayamamış çocukların ellerinden tutup geleceklerini hazırlamalarına yardım etmeliyiz. Acvit Kozmetik olarak sosyal sorumluluk projelerine canı gönülden destek verdiğimiz aşikârdır. Her zaman olduğu gibi çocukların eğitim almaları için elimizden gelen desteği vermek için çabalıyoruz çünkü biliyoruz ki “Çocuklar bizim en taze geleceğimizdir”.

Saygılarımızla
Acvit Kozmetik